Informatie

Kennis, informatie en goede gewoontes

Vul de vragenlijst in | Agressie aan de balie

Onderzoek naar ervaring met politie en OM bij agressie aan de balie

Hoe ervaren apothekers en assistenten de begeleiding van politie en Openbaar Ministerie (OM) na agressie of geweld aan de balie? Dit laat het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) onderzoeken. Apothekers en assistenten kunnen meedoen aan het onderzoek door een korte vragenlijst in te vullen.

De overheid heeft de bestrijding van geweld tegen werknemers met een publieke taak tot speerpunt gemaakt. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen politie en OM, de Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA). Doel is slachtoffers en werkgevers optimaal informeren over hun positie en mogelijkheden in het strafproces en de strafrechtelijke afhandeling van de zaak. Het bureau Beke uit Arnhem onderzoekt in opdracht van JenV in hoeverre deze afspraken worden nageleefd.

Vragenlijst voor apothekers

Vragenlijst voor apothekersassistenten

Bespreking in Tweede Kamer
Diverse beroepsgroepen doen mee aan het onderzoek: bijvoorbeeld ggz-medewerkers, NS-medewerkers en ambtenaren. Zo moet er een duidelijk beeld komen van de gewenste ondersteuning door politie en OM. De uitkomsten van het onderzoek worden direct aan de minister van JenV gerapporteerd, waarna ze in de Tweede Kamer besproken zullen worden.

Apothekers en assistenten zijn uitdrukkelijk uitgenodigd door Beke om deel te nemen aan het onderzoek, omdat zij regelmatig worden geconfronteerd met agressie en geweld. Apothekers kunnen hier zelf mee te maken krijgen, maar ook als werkgever van een getroffen medewerker. Om deze reden zijn er twee vragenlijsten opgesteld.

De vragenlijst invullen kan tot 21 februari 2019.

Het was de moeite waard om dit te delen! Bronvermelding onder dit bericht.

Vriendelijke groet

Ellen Kruize

Apothekersassistent en intercedent bij Northeast Personeelsdiensten

Ben jij doktersassistent of apothekersassistent en heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of ben je op zoek naar een andere baan? We helpen je graag. Wil je meer weten neem dan contact met ons op. Alle vacatures vindt je hier. Northeast helpt graag om het werk leuker te maken!

Bron: KNMP