Informatie

Kennis, informatie en goede gewoontes

Nieuws uit de farmacie

 • Forse stijging kosten intramurale medicijnen
  op 13-12-2018 om 09:54

  De uitgaven aan dure intramurale geneesmiddelen zijn in 2017 gestegen met 9% naar € 2,1 miljard, blijkt uit cijfers van het Zorginstituut Nederland. In dit totaalbedrag zijn de prijs- en kortingsafspraken van het ministerie van Volksgezondheid en de zorgverzekeraars verwerkt. […]

 • Alsnog groen licht drie middelen
  op 13-12-2018 om 09:29

  Na herbeoordeling van de aanvragen voor uitbreiding van de therapeutische indicaties van drie geneesmiddelen door de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), krijgen deze alsnog een positief advies. […]

 • ‘Schakel openbaar apotheker vaker in bij vaccinatie’
  op 12-12-2018 om 14:56

  Openbaar apothekers in Europese landen moeten een grotere rol krijgen bij de nationale vaccinatieprogramma’s, zowel bij het verstrekken als het toedienen van vaccins. Dat stelt de Europese organisatie voor openbaar apothekers PGEU. […]

 • CBG nodigt uit tot commentaar
  op 12-12-2018 om 13:02

  Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) nodigt belanghebbenden en belangstellenden uit om commentaar te leveren op twee herziene beleidsdocumenten via een publieke consultatie. […]

 • Uitbreiding indicatie Ravicti
  op 12-12-2018 om 12:29

  De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) heeft een aanbeveling gegeven voor uitbreiding van de therapeutische indicatie van het geneesmiddel glycerolfenylbutyraat (Ravicti). […]

 • NZa: Veel meldingen over contractering
  op 12-12-2018 om 12:08

  De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de afgelopen tijd veel meldingen gekregen van zorgaanbieders over de contractering. Dat blijkt uit de rapportage ‘Aan de slag met meldingen’ over het 3e kwartaal van 2018. Het merendeel van deze meldingen ging over de contractering in de huisartsenzorg en de paramedische zorg (fysiotherapie, logopedie, diëtetiek en ergotherapie orthopedische zorg) en hulpmiddelen. […]

 • Honderden aanbieders uitgenodigd voor NZa kostenonderzoek in ggz en forensische zorg
  op 12-12-2018 om 09:35

  De Nederlandse Zorgautoriteit doet een groot kostprijsonderzoek in de ggz en forensische zorg (fz). Nagenoeg alle instellingen die ggz en fz bieden en 700 vrijgevestigden hebben begin december een officieel informatieverzoek ontvangen van de NZa. Zij hebben tot 1 februari de tijd om hun gegevens aan te leveren bij Sira Consulting en Capgemini Invent, die het kostprijsonderzoek in opdracht van de NZa uitvoeren.&nbs […]