Informatie

Kennis, informatie en goede gewoontes

Nieuws uit de farmacie

 • Overzicht meldingen met meningokokken ACWY-vaccin Nimenrix®
  op 26-04-2019 om 12:47

  In de periode van juli 2017 tot en met april 2019 heeft Bijwerkingencentrum Lareb 511 meldingen ontvangen van vermoede bijwerkingen na vaccinatie met het meningokokken ACWY-vaccin Nimenrix®. De overgrote meerderheid betreft meldingen van bekende bijw ... […]

 • NZa blij met registratiestandaard voor gepast gebruik
  op 26-04-2019 om 11:13

  De Nederlandse Zorgautoriteit is blij met de uitkomsten van de taskforce Gepast Gebruik ggz. Het belangrijkste advies van de taskforce is dat er één registratiestandaard komt voor ggz-aanbieders over gepast gebruik. Daarmee is voor ggz-aanbieders duidelijk welke gegevens ze moeten bijhouden over de behandeling van hun patiënten, zodat ze achteraf aan de zorgverzekeraar kunnen aantonen of de gegeven behandeling bewezen effectief is en of deze behandeling alleen is gegeven aan patiënten die deze ook echt nodig hadden. […]

 • Nictiz adviseert werkwijze voor uitwisselen labresultaten
  op 26-04-2019 om 08:00

  Voor het uitwisselen van labgegevens tussen apotheken en laboratoria is een landelijk dekkende infrastructuur nodig. Het scenario waarbij een apotheker via het Landelijk Schakelpunt (LSP) gegevens zelf ophaalt uit het XDS-systeem van het laboratorium is daarvoor het meest geschikt, concludeert Nictiz uit eigen onderzoek. […]

 • Groot onderzoek naar gezonde en vitale oude dag
  op 26-04-2019 om 07:40

  Voor een groot onderzoek naar gezond ouder worden en het vergroten van vitaliteit ontvangt een team van verouderingsexperts ruim € 8,5 miljoen. De onderzoekers willen de functionele achteruitgang bij ouderen eerder herkennen, afremmen en herstellen zodat zij meer jaren gezond kunnen leven. […]

 • NZa stimuleert juiste zorg op juiste plek in regels medisch-specialistische zorg 2020
  op 25-04-2019 om 13:42

  Om de medisch-specialistische zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden is een andere manier van zorg organiseren nodig; de juiste zorg op de juiste plek. Dat betekent zorg dichtbij huis leveren als het kan, alleen in het ziekenhuis als het moet. Maar er is ook meer samenwerking tussen zorgprofessionals onderling nodig. De regels voor de medisch-specialistische zorg 2020 zijn hierop aangepast. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen op een rij. […]

 • Marktaandeel kleine zorgverzekeraars groeit verder
  op 25-04-2019 om 12:45

  Het marktaandeel van kleine zorgverzekeraars groeit gestaag door: van 9,3% in 2010 naar 14% in 2019. De vier grote zorgverzekeraars leveren ook dit jaar marktaandeel in, maar in totaal hebben zij nog steeds 85% van de markt. Dat blijkt uit cijfers van het informatiecentrum voor de zorg Vektis. […]

 • NZa stelt voorwaarden aan concentratie Erasmus MC en IJsselland Ziekenhuis
  op 25-04-2019 om 11:30

  Het Erasmus Medisch Centrum mag de meerderheid van de aandelen verkrijgen in het IJsselland Ziekenhuis, maar de Nederlandse Zorgautoriteit verbindt daar wel een voorwaarde aan. De ziekenhuizen moeten de komende vijf jaar jaarlijks aan de NZa rapporteren op welke wijze zij de initiatieven voor verdere samenwerking vormgeven. […]